Vi har et bioenergianlegg!

Om få dager vil det stige røyk fra pipa til Bioenergi Ytre Namdal på Kolvereid! Om røyken er svart eller hvit, eller kanskje til og med usynlig, markerer det uansett starten på en ny miljøbevisst æra i Ytre Namdal.Bioenergi Ytre Namdal (BYN) vil da være den første produsenten av bioenergi i Ytre Namdal, basert på lokalt produsert råstoff; ytternamdalsk skog. Etter å skaffet seg en avtale om levering av bioenergi til Nærøy kommune, har seks lokale skogeiere siden 2010 jobbet med å realisere anlegget, som etter planen skulle stått ferdig i fjor sommer.Men ting tar tid, særlig når det er snakk om ny teknologi. Nå er det i alle fall like før.

– Anlegget er i oppstartsfasen i disse dager, men det er vanskelig å gi en eksakt dato for når vi leverer varme. Vi hadde prøvekjøring av fyrkjeler og sirkulasjon ved pinsetider og alt fungerte som det skulle. Nå kobles de offentlige byggene på og det gjenstår noe rørleggerarbeid på den siden før vi er i mål. I tillegg gjenstår graving av infrastruktur og oppkobling av Kolvereid barneskole – dette gjør vi etter at hovedtraseen er igangkjørt, forteller daglig leder Snorre Tørriseng

Åpning på Kolvereiddagan
I samråd med ordføreren vil bedriften ha offisiell åpning under Kolvereid-dagene. I den sammenhengen vil det bli «Åpent fyrhus» med aktiviteter. Bedriften vil komme tilbake med mer detaljinfo om dette seinere.

– Vi er glad for at politikerne i Nærøy kommune satte i gang en prosess via en offensiv klima- og energiplan som resulterer i et slikt anlegg og ny virksomhet for skogbruket i regionen. Miljømessig er det av stor betydning, og vi vet at det gir populære bi-effekter som et åpnere landskap langs veger og i kulturlandskapet.

– Vi hører allerede hyggelige tilbakemeldinger på bakgrunn av vårt samarbeid med entreprenører på kanthogst langs hovedvegene i Ytre Namdal – folk ser effektene av bioenergisatsingen allerede, sier Tørriseng som også er stolt over at bedriften, allerede før den var kommet i gang, nylig fikk tildelt Nærøy SV’s miljøpris i anledning Verdens miljødag 2013.

Bioenergianlegget på Kolvereid vil være i drift om få dager.
Bioenergianlegget på Kolvereid vil være i drift om få dager.

Stor interesse
Tørriseng forteller at anlegget er prosjektert for en dobling av effekten ved oppstart, for å ta høyde for at privat næringsliv vil finne bioenergi som en konkurransedyktig og ren energikilde framover.

– Vi har vært i kontakt med både eksisterende eiere av forretningsbygg og utbyggere av nye boliger/næringsbygg, og vi møter stor interesse. Vi vet at fossile energikilder som oljefyrer skal fases ut innen 2020, og da er vår CO2-nøytrale energi det beste alternativet. Når vi i tillegg vet at regionen har enorme mengder av råstoff tilgjengelig, er vi sikre på at bioenergi er en framtidsrettet satsing for regionen.

Bioenergianlegget på Kolvereid har totalt fått innvilget drøye 4,2 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge gjennom Bioenergiprogrammet. Også Nyskaping og utvikling i Ytre Namdal (NYN) har bidratt til forprosjektet.

Har ambisjoner
– Vi ser NYN som en viktig aktør når vi tenker videreutvikling av vår satsing, og også som en viktig støttespiller for all type næringsliv i regionen. Våre ambisjoner for bioenergi i regionen strekker seg geografisk vestover og nordover, men også mot å bli en betydelig energiaktør i årene framover. Vi merker allerede stor interesse fra nabokommuner, næringsliv og landbruk- og skogbruksnæringen i regionen, både fra Vikna, men også Bindal, Sømna og Brønnøy kommuner, forteller Snorre Tørriseng i Bioenergi Ytre Namdal.