Val-elev på praksis i Sør-Korea

Noen reiser lenger enn andre for å være i praksis. Eileen Stanzén er en driftig elev ved Val VGS. Hun har videregående skole fra før og gjennomfører Akvakultur på ett år i steder for to. Nå har hun vært i Sør-Korea på praksis og på oppdrag for Nils Williksen AS.Eileen kommer opprinnelig fra Sør-Korea, men kom til Norge da hun var 3 mnd gammel. Det var lærere på Val som tenkte på samarbeidet Nils Williksen AS har med Win Win Seafood i Sør-Korea og at det kunne være en mulighet for å få til en noe uvanlig praksisplass der.

Nils Williksen AS tente umiddelbart på ideen og Elin Williksen som jobber med «individuell tilrettelagt praksis for elever innen sjømatnæringen» i Prosjekt IPS og Val VGS startet planleggingen av turen i januar. Med NYN med på laget med dekning av halvparten av kostnadene i forbindelse med turen ble drømmen en realitet i april.

Nye impulser
Oppholdet startet hos Nils Williksen AS sin samarbeidspartner Wonil Seafood og deres joint ventureselskap Win Win Seafood i Seoul. Win Win Seafood importerer laks fra Nils Williksens AS som selges videre til hoteller, restauranter og catering i tillegg til Sør-Koreas største fiskemarked. På dette markedet yrer det av aktivitet og man finner all verdens rare og uvanlige sjødyr. –Sjømat er svært populært i Sør-Korea og jeg nærmest forelsket meg i den. Jeg savner maten der etter at jeg kom tilbake til Norge, sier Eileen.

På oppdrag fra Nils Williksen AS
Eileen fikk også reise til Jeju hvor hun fikk være med på Wonil Seafoods flyndreanlegg. Det er oppdrett på mange flere arter i Sør-Korea enn i Norge og det er tradisjon for fiskeoppdrett i flere hundre år tilbake i tid. På tross av lang historie er det mer manuelt arbeid og mindre bruk at automasjon og maskiner enn hva hun er vant med her hjemme. –Røkterne der mente at jeg som kvinne var for svak til å drive røkterarbeid, men jeg motbeviste deres teori og det åpnet for en mye nærere relasjon oss imellom. Jeg stortrivdes på Jeju og har fått minner for livet, sier Eileen engasjert.

Praksisoppholdet ble planlagt sammen med og støttet økonomisk av Nils Williksen AS. Eileen fikk derfor meg seg noe arbeidsoppgaver for å kartlegge Williksens posisjon i markedet der nede. Hun synes det var spennende å ha med seg disse oppgavene og være Williksens «utsending» til Sør-Korea. –Dette fungerte veldig bra for vår del. Vi har fått en meget god rapport fra oppholdet til Eileen som vi kommer til å ha god nytte av i vårt videre markedsarbeid, sier en fornøyd Arthur Rønningen hos Nils Williksen AS.