Tilbyr kloke hoder til næringslivet

Siden 2005 har kun to av 23 traineer i Namdalen vært stasjonert i Ytre Namdal. Vekstbedrifter i regionen bør benytte muligheten til å rekruttere unge, godt utdannede mennesker i langt større grad, mener næringsforeningene og NYN.En trainee er en nyutdannet person med høyere utdanning, som bedriften ansetter for en periode på to år – enten alene, eller gjerne sammen andre bedrifter. Samtidig som bedriftene gir den nyutdannede verdifull yrkeserfaring, får bedriftene dekket sitt behov for kompetanse. En ingeniør kan gjennom traineeordningen koste under 500.000 kroner året.

– Mange bedrifter her ute kan vel oppleve at det går rimelig greit å få tak i folk, men når det blir snakk om høyt kvalifisert arbeidskraft er det adskillig verre. Da er traineeordningen en fin måte å sikre seg folk som kan bidra til å videreutvikle bedriften, sier daglig leder Jahn Tharaldsen i Vikna næringsforening.

Bedriftene bør våkne
Ordningen har eksistert i Namdalen siden 2005, og administreres av Namdalshagen. Siden oppstarten har 39 namdalsbedrifter benyttet seg av i alt 23 traineer. Bare to av disse har vært stasjonert i Ytre Namdal. Det tror leder Bjarne Hopen i Nærøy næringsforening skyldes at ordningen har vært for lite kjent.

– Dermed har heller ikke bedriftene sett behovet. Det bør endre seg nå, spesielt når en ser at det er mulig for flere bedrifter å dele på en trainee. Det gjør det enklere også for små bedrifter å dra nytte av ordningen. En trainee kan bidra med ny kunnskap som bedriftene her ute kan suge til seg og dra nytte av. Og er vedkommende flink, kan han sikkert regne med å få fortsette i bedriften, tror Hopen, som allerede har luftet tanken om en trainee i den bedriften han leder.

Strategi for kompetanseheving

Per Arne Sørli er avdelingsleder for Namdalshagen i Ytre Namdal.
Per Arne Sørli er avdelingsleder for Namdalshagen i Ytre Namdal.

Det er Namdalshagen som administrerer traineeordningen på vegne av Kompetansering Namdal, og med fylkeskommunen, NAV og Ytre Namdal regionråd (Kystgruppen) som viktige samarbeidspartnere.

– En trainee bidrar til å skaffe bedriften nødvendig kompetanse, og kan gi grunnlag for varig ansettelse, sier Per Arne Sørli, avdelingsleder for Namdalshagen i Ytre Namdal.

Bedrifter som har benyttet ordningen gir klart uttrykk for at dette er et svært nyttig redskap i en rekrutteringsprosess, der en ofte ikke makter å rekruttere kompetanse på egen hånd. Sørli oppfordrer bedriftene til å definere sitt kunnskapsbehov før de søker en trainee. Det støttes både av næringsforeningene og av daglig leder Marit Dille i utviklingsselskapet NYN.

– Trainee bør innarbeides som en del av rekrutteringsprogrammene i bedriftene slik at den blir en del av deres strategi for kompetanseheving, sier Dille.

Interesserte bedrifter kan kontakte Namdalshagen, som både bistår med rekruttering av traineer og tar arbeidsgiveransvaret for personen. Namdalshagen sørger også for sosialt og faglig opplegg. Dermed kan bedriftene konsentrere seg om sine ordinære arbeidsoppgaver.