Står sammen om rekruttering

Telenor, Gothia og Fornøyde Folk er blant de store TIFT-bedriftene som gjennom et NYN-støttet prosjekt konkluderer med å samarbeide tettere om rekruttering.Bedrifter innenfor den såkalte TIFT-bransjen (TIFT = TeknologiIntensiv Forretningsmessig Tjenesteyting), har i vår samarbeidet om nye løsninger på rekrutteringsutfordringen gjennom rekrutteringspiloten som Vikna næringsforening har gjennomført med 200.000 kroner i støtte fra NYN. Prosjektet har lansert 20 konkrete tiltak innenfor fem satsingsområder, basert på bedriftenes egne behov.

– Når vi har levert tilbud på en jobb og fått tilslaget, kan vi ikke sitte og vente tre måneder på å få inn nok folk til å oppfylle avtalen. Kundene forventer at det skjer raskere, sier Kristin Moe Fjær i Gothia, som får støtte fra Laila E. Olsen i Telenor Mobil.

– Vi er også avhengige av å ha folk når vi trenger dem. Da må vi ta valget om vi skal slåss om de arbeiderne som er tilgjengelige, og risikere å ha for få, eller finne løsninger som gjør at alle får det de trenger, sier Olsen.

De 20 tiltakene som nå lanseres, handler i stor grad om å synliggjøre positive tilbud og aktiviteter som finnes i regionen, profilere salg- og servicebedriftene og knytte tettere kontakter med ungdom, fastboende og ytternamdalinger som kan være aktuelle jobbkandidater når nye kontrakter signeres.

– Dette rekrutteringsprosjektet har vært positivt fordi deltakerne har delt. De har ikke holdt kortene tett til brystet og ventet på resultatet, men har vært åpne hele vegen. Bedriftenes eget engasjement vil være en suksessfaktor også i det videre rekrutteringsarbeidet, sier daglig leder Marit Dille i NYN.