Roald Dolmen inn i NYN-styret

Oppdrettsnæringa får en sterkere stemme i NYN-styret når Roald Dolmen nå overtar Jarle Strandvahls styreverv.Representantskapet, som tilsvarer generalforsamlingen i det interkommunale utviklingsselskapet, har nylig gjort endringer i styresammensetningen. Det skjer etter at styremedlem Jarle Strandvahl ba om avløsning.

– Eierne har akseptert hans anmodning, og har forståelse for at han nå velger å prioritere annerledes. Jeg ønsker å takke Jarle for god innsats og for at han har vært en pådriver i arbeidet med å forme NYNs rolle som utviklingsselskap for Ytre Namdal, sier nærøyordfører og leder av representantskapet, Steinar Aspli.

Han er godt fornøyd med å få Roald Dolmen inn i utviklingsselskapets styre. NYN forvalter årlig seks millioner offentlige omstillingskroner. Havbruk er ett av fire utpekte satsingsområder for ytternamdalsk næringsutvikling fram til og med 2015.

– Vi har registrert synspunkter på at den aktive delen av havbruksnæringa ikke har vært involvert i NYN-arbeidet i tilstrekkelig grad. Eierne er derfor svært tilfreds med at Roald Dolmen har takket ja til å gå inn i styret. Han har lang erfaring og innsikt i havbruksnæringa i regionen, og kommer til NYN-styret med et stort nettverk og evne til å tenke langsiktig og strategisk, sier Aspli.

Roald Dolmen er i tillegg sterkt knyttet til næringsvirksomhet innen maritim sektor, som også er ett av NYNs satsingsområder. Som nytt varamedlem til styret, er daglig leder Harald T. Grøtting i Nærøy næringsforening valgt.