Professor Torger Reve til Rørvik

Tirsdag 1. oktober måler NYN og SpareBank 1 SMN temperaturen på bedriftene i Ytre Namdal. Samtidig kan næringslivet påvirke hvordan virkemidler skal brukes i regionen.Seminaret som arrangeres i Norveg i Rørvik tirsdag 1. oktober blir et viktig seminar for beslutningstakere i næringslivet og det offentlige i Ytre Namdal.- Vi ønsker å utfordre ambisjonene hos bedriftene lokalt. Som regionalt utviklingsselskap ønsker NYN primært å bidra til å realisere disse ambisjonene. Derfor inviterer vi beslutningstakerne for å få innsyn i hvilke strategiske mål bedriftene har, og hva som eventuelt kan være utfordrende for å nå disse målene, sier daglig leder Marit Dille i NYN.

MaritDille_BeateSkillingstad_fors
Næringsseminaret ledes av daglig leder Marit Dille (til venstre) i NYN IKS og banksjef Beate Skillingstad i SpareBank1 SMN.

Seminaret vil ha fokus på leverandørutvikling, men NYN og samarbeidspartneren SpareBank1 SMN inviterer beslutningstakere fra alle typer bedrifter samt kommunene. Målet er å peke ut retninger for næringsutvikling og offentlig virkemiddelbruk i Ytre Namdal.

Til seminaret kommer flere dyktige innledere:

  • Torger Reve, Professor i strategi og industriell konkurranseevne ved Handelshøyskolen BI.
  • Trond Williksen, Konsernsjef for utstyrsleverandøren AKVA Group.
  • Per Erik Dalen, Administrerende direktør i Ålesund Kunnskapspark.
  • Merethe Storødegård, Regiondirektør NHO Trøndelag.

I tillegg presenteres en av distriktets gründere på seminaret, som ledes av Marit Dille (NYN IKS) og Beate Skillingstad, SpareBank1 SMN. Seminaret avsluttes med middag på Norveg.

Seminaret arrangeres av Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS og samarbeidspartner SpareBank1 SMN.

Sett av dagen allerede nå: Tirsdag 1. oktober 2013.