Presenterer varestrømsanalyse for Ytre Namdal

Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS inviterer til åpent møte i Ottersøy onsdag 26. juni kl 11.00, hvor en varestrømsanalyse for regionen legges fram.Jon L. Gjemble presenterer «Etablere varestrømsanalyse innenfor området Namsos – Brønnøysund – Svenskegrensa»

Analysen kan legges til grunn for:

  • Beskrivelsen av nåsituasjonen på etablert næringsliv i regionen
  • Til bruk for videre analyser på mulig fremtidig utvikling
  • Til bruk for å kunne prioritere tiltak innen samferdsel
  • Til bruk for å kunne overføre varestrømmer fra vei til sjø
  • Til bruk for å gjøre tiltak for å nå fremtidig mål innenfor næringsliv og verdiskapning

Sted: Ottersøy, møterom 2. etg.

Tidspunkt: Onsdag 26. juni kl. 11:00 -13:00 (enkel servering under møte)

Etter presentasjonen vil vi diskuterer resultatene og legge plan for videre arbeid.

NYN ber om at du sender din påmelding til marit@nyn.no.