Industrien på Salsbruket investerer

Vindusprodusenten Profilbyggern AS på Salsbruket investerer i nytt produksjonsutstyr og satser friskt inn i fremtiden med nye produkter og styrket konkurransekraft.Vindusproduksjonen på Salsbruket startet gjennom omstillingsprosessen etter sliperibrannen 25. oktober 1985, og har produsert vinduer på Salsbruket i 25 år. Nå investerer selskapet i ny og moderne produksjonslinje.

Vekstambisjoner
Samtidig bytter produsenten profilleverandør og styrker sortimentet med utadslående vinduer og vinduer til passivhus. Dette åpner opp et mye større marked, samtidig som markedet for vedlikeholdsfrie vinduer og dører i komposittmateriale og PVC er i sterk vekst.

– Den gamle produksjonslinjen er ikke moderne nok for å kunne håndtere denne veksten. Samtidig må vi også tilpasse oss konkurransen for å være konkurransedyktig på pris, sier daglig leder Roy Angelo.

Profilbyggern AS har klare vekstambisjoner: Målet er å øke omsetningen fra 9 millioner kroner i 2012 til 15 millioner i 2015.

Sikrer arbeidsplasser
En tredjedel av dagens omsetning kommer fra import. Den nye produksjonslinja som nå skal monteres på Salsbruket skal ta seg av store deler av den budsjetterte veksten og gi økt konkurransekraft i forhold til importvinduer. Slik bidrar investeringen til å sikre industriarbeidsplassene på Salsbruket.

Med god støtte fra Innovasjon Norge monteres i disse dager nye, automatiserte maskiner for 2,5 millioner kroner i lokalene til Profilbyggern AS. Innovasjon Norge har gitt investeringsstøtte på kr 600 000,- og lånefinansiert resten av beløpet. I tillegg har NYN IKS bidratt med 50.000 kroner til prosessen som avdekket behovet for et nytt og bedre produktspekter.

En ny, avansert CNC-fres blir selve kjernen av det nye utstyret.

– Den datastyrte bearbeidingsmaskinen gjør mange av operasjonene i en og samme maskin og sparer oss for masse tid i produksjon, sier Angelo.

Utvider lokalene
I samarbeid med huseier Firma Albert Collet AS bygges lokalene ut for å legge til rette for ytterligere optimalisering produksjonen. Huseieren får støtte fra Innovasjon Norge til utbyggingen.

–Med nye lokaler får man en bedre flyt fra råvarene kommer inn til de ferdige produktene står klar for utsending. Det sparer oss for mye tid, forklarer Angelo som gleder seg til alt er ferdig montert i løpet av sommeren/høsten.