Drømmer du om egen bedrift?

Er du mellom 18 og 35 år med en idé til noe som kan bli din egen bedrift? Da har Innovasjon Norge, Nord-Trøndelag et tilbud til deg.Innovasjon Nord-Trøndelag har et skreddersydd tilbud til unge etablerere. Navnet er Alkymisten og målet er å lose etablerere gjennom den vanskelige utviklingsfasen og medvirke til nyskaping blant ungdom i fylket og hjelp fram mot etablering av lønnsomme bedrifter. Det gir en unik anledning til å arbeide med egen forretningsidé, og kanskje etablere sin egen bedrift.

Denne perioden av alkymisten varer fra september til desember med i alt tre samlinger. I løpet av perioden tilbyr Alkymisten:

  • Profesjonelle kursholdere på selvutvikling og bedriftsutvikling
  • Personlig coach/veileder på og mellom samlingene
  • Kost og losji på alle samlingene
  • Nettverksbygging med næringsliv og andre etablerere

1. samling (idéutvikling): 17.-20. september 2013

2. samling (utviklingsfasen): 23.-25. oktober

3. samling (ferdigstilling): 11.-13. desember

Søknadsfrist: Fredag 16. august 2013.