Diskuterte veg, fly og havn

41 saker ble drøftet i Ytre Namdal utviklingsforum (YNU) i fjor. Saker vedrørende infrastruktur og samferdsel sto høyt på dagsorden.Ytre Namdal utviklingsforum (YNU) ble etablert i 2011 med bakgrunn i næringsforeningenes prosjekt for etablering av «Ytre Namdal utviklingskontor». Forumet har vært operativt i hele 2012.

Ifølge årsrapporten ble det i fjor gjennomført ni møter, der i alt 41 saker ble drøftet. Sakene som forumet har behandlet, har vært regionale fellesprosjekter. Forumet drøfter ikke saker som defineres som bedriftsspesifikke. Blant de viktigste saken for YNU i 2012 var:

– Løpende orientering om tjenestetilbud fra forumets deltagere
– Regionalt Flyplassprosjekt, med prosjektleder fra Namdalshagen
– Offshoreutvalget, med prosjektleder fra Namdalshagen
– Regionalt vegprosjekt/infrastrukturprosjekt, etablert i 2013 med egen prosjektleder
– Uttalelsene til regionalpolitiske plandokumenter
– Strategi og handlingsplaner NYN; reiseliv og rekruttering
– Deltagelse i lokale og regionale næringslivsarrangementer

YNU har i 2012 bestått av:
– Næringsansvarlig i Leka kommune: Venke Torsen
– Næringsansvarlig i Nærøy kommune: Knut Toresen
– Næringsansvarlig i Vikna kommune: Dag Roar Opdal
– Administrasjon i Kystgruppen: Gretha Aarseth Nordbøe
– Nyskaping og utvikling YN IKS: Marit Dille / Ragnar Sæternes
– Namdalshagen avd. Ottersøy Bjørn Egil Sørensen / Per Arne Sørli
– Nærøy Næringsforening Bjarne Hopen
– Vikna Næringsforening Eivind Remman / Bjørn Ola Holm
– Prosesskompetanse AS Torkil Marsdal Hanssen
– Innovasjon Norge Per Even Bjørnevåg (delvis)