Delte gode tips om kommunikasjon

Denne uka fikk reiselivet i Ytre Namdal gode råd om hvordan de kan styrke markedskommunikasjonen sin.Denne uka fikk reiselivet i Ytre Namdal gode råd om hvordan de kan styrke markedskommunikasjonen sin.

Kommunikasjonsrådgiverne Nina Fjelnset og Nils Heldal fra Appareo kommunikasjon har begge lang erfaring med alt fra reklame, kultur, spillutvikling – med fokus på historiefortelling, kommunikasjonsstrategi og bruk av blant annet sosiale medier. Denne uka gjennomførte de en workshop på Norveg, hvor de delte gode tips med medlemsbedrifter i Foreningen Namdalskysten.Workshopen var gratis for foreningens medlemsbedrifter, og var en oppfølger av webredaktørkurset som Museet Midt holdt i januar i år. NYN IKS bidrar med 50 prosent av finansieringen til museets prosjekt for å utvikle en ny, digital plattform for profilering og markedsføring av reiselivsnæringen i hele regionen. Kommunikasjonskursene tilbys gratis til Foreningen Namdalskystens medlemmer gjennom dette prosjektet.

– Dette er viktige tiltak for å bevisstgjøre nytten av en tydelig kommunikasjonsstrategi i arbeidet med å nå ut til kunder og andre relevante målgrupper, mener daglig leder Marit Dille i NYN IKS.

Workshopen om kommunikasjonsstrategi samlet til sammen 12 representanter fra reise- og opplevelsesnæringen i Ytre Namdal.