300.000 til nytt callsenter

NYN bidrar med inntil 300.000 kroner til utvikling av callsentervirksomhet i Rørvik. I tillegg har styret godkjent to prosjekter innen sjømatnæringa, og ett reiselivsprosjekt.NYN-styret behandlet nylig i alt fem søknader om prosjektstøtte. Fire av prosjektene ble godkjent, og får til sammen 688.055 kroner i tilskudd fra NYN.

Styret har enstemmig besluttet å bidra med 300.000 kroner til arbeidet med å etablere ny callsentervirksomhet i Rørvik. Prosjektet eies av Callsenter SUS. Styret har gitt tilsagn om et tilskudd på inntil 300.000 kroner, som skal dekke direkte kostnader i prosjektet

Effektiviserer produksjonen
To av de godkjente prosjektene eies av sjømatbedrifter, Nils Williksen AS og AS Rørvik Fisk & Fiskmatforretning. Begge prosjektene har som mål å effektivisere produksjonen. NYN IKS støtter flyt- og effektivitetsanalysene hos Nils Williksen AS med 210.000 kroner. AS Rørvik Fisk & Fiskmatforretning får inntil 50 % av prosjektkostnadene til forstudiet «Produksjonsoptimalisering av filet og fiskemat» i tilskudd fra NYN. Begge prosjektene ble enstemmig godkjent av styret.

Kystopplevelser
Styret i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS har innvilget Kystmuseet Norveg, Museet Midt IKS et tilskudd på 108.055 kroner til forstudien «Hva du ser – det som var, kulturopplevelser langs Namdalskysten». Tilskuddet utgjør 40 % av prosjektkostnadene. Prosjektet ble godkjent mot en stemme i NYN-styret, hvor ett styremedlem også stemte blankt.

I tillegg lå det ytterligere en søknad til behandling på styremøtet som ble avholdt på Leka. Dette prosjektet ble enstemmig avslått.