Vil lage verdens beste produksjonsroboter i Ytre Namdal

Ingeniør Ivar Sandneseng (26) vil at verdens beste produksjonsroboter til oppdrettsindustrien skal lages i Ytre Namdal. Den første monterer gründeren nå hos oppdrettsgiganten Mainstream.I fjor etablerte automasjonsingeniøren Ivar Sandneseng sitt eget selskap, Mekon AS, og flyttet fra Oslo og hjem til Ytre Namdal. Med seg i bagasjen hadde gründeren automasjonskompetanse, anerkjente leverandører som RobotNorge AS, serviceerfaring og nettverk – og idéer til hvordan framtidens utstyr for fiskeri- og havbruksnæringen kan utvikles. Ett år senere er FlexStikker klar, en mer effektiv og skånsom bløggerobot, som i løpet av sommeren monteres og settes i drift i Lofoten.- Det automatiske bløggesystemet bygges utelukkende med komponenter fra velutprøvd teknologi, og utfører en rekke oppgaver samtidig. Den største forskjellen fra dagens eksisterende løsninger er at FlexStikker vil kunne sortere ut kategori 2-fisk, forklarer ingeniøren.

Presenteres på AquaNor
Mainstream-gruppen eies av gigantkonsernet Cermaq, og er en av verdens største innen lakseoppdrett. Selskapet med tre slakterianlegg i Nord-Norge har kjøpt den første FlexStikker’en som Mekon AS nå er i ferd med å montere på fabrikken i Skutvik. To uker før verdens største havbruksmesse, AquaNor i Trondheim i august, skal roboten være i full drift.

– AquaNor er en naturlig arena for oss å markedsføre oss på, og dit tar vi med oss erfaringene fra oppstarten i Skutvik. Vi oppfatter stor interesse for ny teknologi i næringa, og har flere spennende og nyskapende utstyrsidéer som vi ønsker å presentere, sier Sandneseng.

Har fått god hjelp
Mekon AS har gått motsatt vei av mange bedrifter, og flagget inn til Ytre Namdal. I utgangspunktet ønsket Sandneseng å finne samarbeidspartnere for utviklingen av FlexStikker blant oppdretterne i Ytre Namdal.

– Så langt har det vist seg enklere å gå ut av regionen. Det kan skrive seg til blant annet uro rundt eierskap hos et av de store selskapene og andre ting denne vinteren. Vi har likevel stor tro på det lokale markedet og samarbeid med næringsaktørene, sier gründeren som roser hjelpa han har fått fra virkemiddelapparatet.

– Dette siste året har vi brukt nesten all vår tid på produktutvikling. Selv om vi for det meste har finansiert arbeidet med egne midler, har vi fått god hjelp både av Innovasjon Norge og av NYN IKS.

Innovasjon Norge har bistått Mekon AS spesielt med patenteringsprosesser og kompetansenettverk. Mekon AS har fått god hjelp fra NYN IKS til å få på plass FlexStikker-avtalen med Mainstream Norway AS, også gjennom et prosjekttilskudd på 75.000 kroner.

Skaper arbeidsplasser
Ivar Sandneseng eier 90% av selskapet og er eneste fulltidsansatte i Mekon AS. Det kan det fort bli slutt på. Flere er på vei inn på eiersiden, og produksjon samt service og vedlikehold på utstyret, skal gi betydelig vekst både i omsetning og sysselsetting.

– Vi skal utvikle og bygge utstyret i Ytre Namdal, og ta hånd om installasjon, service og vedlikehold. I løpet av de tre neste årene vil Mekon AS ha behov for opptil 10 årsverk. Å ha anerkjente industripartnere med på laget, gjør meg trygg på at vi klarer dette, sier Ivar Sandneseng.

Mer om bedriften: www.mekon-norge.no