Tror det finnes leverandører til olje- og gassindustrien i Ytre Namdal

Statoil ønsker flere trønderske leverandører. Mandag 3. juni inviteres ytternamdalsk næringsliv til seminar om mulighetene for å bli leverandør til olje- og gassindustrien.Bak seminaret i Rørvik samfunnshus mandag 3. juni kl. .11.30-14.00 står Mobiliseringsprosjektet for trøndersk leverandørindustri innen olje og gass. Dette er et samarbeid mellom Statoil, fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag og Stjørdal kommune.

Tema for seminaret i Rørvik er: Hvordan bli en underleverandør til olje/gass, og hvilke muligheter finnes?

Fokuset er på potensielle underleverandører som ennå ikke arbeider med leveranser til olje- og gass-sektoren. Sammen med flere leverandører, kan det være enklere for din bedrift å bli en leverandør. Og det er ofte enklere enn hva man tror….

Program

Dato: 3. juni 2013

Tid: 11:30 – 1400

Sted: Rørvik samfunnshus
– Info om prosjektet, Stjørdal Næringsforum v/Torstein Mørseth og Proneo v/ Susanna M. Brynhildsen
– Statoil i Midt-Norge og anskaffelser, Statoil v/Sverre Kojedal
– Hva kreves av underleverandører til olje- og gass-sektoren og hvordan kan man bli en underleverandør? – Navitas Network v/Per Alfred Holte
– Spørsmål og svar
– Veien videre

Påmelding ved å sende skjemaet Invitasjon til seminar Vikna til: anders.linga@proneo.no.