Tar over sjømat-prosjektet

Gøril Rasmussen tar i disse dager over som leder av det såkalte IPS-prosjektet i Ytre Namdal. Rasmussen skal fram til neste vår vikariere for Elin Williksen som nå går ut i svangerskapspermisjon.Rasmussen er headhuntet til oppgaven fra Nils Williksen AS, som er en av eierne av prosjektet sammen med firmaet Sinkaberg-Hansen. Etter fem år som produksjonsarbeider ved bedriften er det ei dame med fast grep som nå tar over som prosjektleder.

– Dette blir spennende! Jeg har aldri hatt en slik type jobb før. Min styrke er at jeg vet hva som må til for å lykkes og kan sette krav til hva bedriftene må gjøre for å bidra til god rekruttering, sier den nye prosjektlederen.

Bidra til rekruttering
Det treårige prosjektet Individuelt tilrettelagt praksis innen sjømatnæringen – IPS – er kommet halvvegs i prosjektperioden. Målet for prosjektet er å være et bindeledd mellom bedriftene og skolene – i første rekke Ytre Namdal og Val videregående skoler – for å bidra til sikker rekruttering til den viktige sjømatnæringa, og gjerne av lokal arbeidskraft.

I tillegg til de to hovedaktørene, Nils Williksen AS og Sinkaberg-Hansen AS, og de to videregående skolene, er både Nav, fylkeskommunen, NHO og NYN (Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal) viktige aktører i prosjektet, som er et frivillig tilbud til elevene. Årlig er rundt 70 elever i målgruppa for prosjektet, det vil si elever innenfor akvakultur, naturbruk eller restaurant- og matfag. Mellom 20 og 30 av disse har deltatt i IPS-prosjektet det siste året.
Gøril Rasmussen går rett fra «gølvet» og inn som leder for IPS-prosjektet i Ytre Namdal.

Gleder seg til å ta fatt

Elin Williksen (t.v.) har for en stund overlatt plassen som leder for IPS-prosjektet til Gøril Rasmussen.
Elin Williksen (t.v.) har for en stund overlatt plassen som leder for IPS-prosjektet til Gøril Rasmussen.

Nå går det mot ferietid, men Rasmussen gleder seg til å ta fatt for alvor etter ferien.

– Elin og jeg har overlappet hverandre nå i en periode fram mot sommerferien. Det samme regner vi med å gjøre neste vår når Elin er tilbake. På den måten håper vi overgangen skal bli så smertefri som mulig.

Jeg har i det siste vært rundt i de aktuelle bedriftene for å gjøre meg kjent. Nå starter planlegging av tiltak for neste skoleår. Fram til da blir det en rolig periode, men jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet sammen med elevene, sier påtroppende prosjektleder Gøril Rasmussen.