NYNs styre møtes på Leka

Styret i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS samles til styremøte på Leka Brygge 23. og 24. mai. Her ser du styrets agenda.Styret i NYN IKS samles i neste uke til et kombinert styremøte og styreseminar. Samlingen foregår over to dager på Leka. Samlingen avsluttes med et eget styreseminar, med bistand fra Proneo AS, utviklingsselskapet i Nord-Trøndelag med størst erfaring fra omstillingsprosesser. Selve saksbehandlingen skjer torsdag, med følgende agenda:

 • Godkjenning av referat fra tidligere styremøter, 25.02. og 24.04.13
 • Gjennomgang av årsregnskap 2012
 • Orientering fra daglig leder
 • Orientering fra koordinator for marin og maritim sektor, Ragnar Sæternes
 • Saksbehandling 5 prosjektsøknader
 • Søker Kystmuseet Norveg, Museet Midt IKS
 • Søker Elcom AS
 • Søker Nils Williksen AS
 • Søker Rørvik Fisk AS
 • Søker Callsenter SUS
 • Studie for «Videreføring av omstillingsarbeidet»

I løpet av torsdagen skal NYN-styret også på en guidet tur rundt Leka.