Lover fortsatt sterk tilstedeværelse

Konsernsjef Finn Haugan lover at SpareBank1 SMN fortsatt skal ha spesielt fokus på Nord-Trøndelag og tilstedeværelse i Ytre Namdal.Onsdag 15. mai inviterte banken det ytternamdalske næringslivet til formiddagstreff i Norveg, med godt oppmøte fra næringslivsledere i Vikna og Nærøy. Målet for banken, som i disse dager feirer 150 års tilstedeværelse i Ytre Namdal, var å informere om bankens utfordringer og prioriteringer framover.Samtidig kikket konserndirektør Vegar Hellan i glasskula for hvordan banken ser på framtidsutsiktene for de viktigste bransjenæringene i Nord-Trøndelag og Midt-Norge. Hans konklusjon er at Trøndelag som matprodusent vil være den siste norske regionen som vil merke den europeiske finanskrisen, men at det er viktig at også bedrifter i Ytre Namdal innser at de er del av en internasjonal økonomi.