Antall konkurser øker, men ikke i Ytre Namdal

I april økte antallet konkurser i Norge med 50,9 prosent i forhold til april i fjor. I Ytre Namdal er situasjonen langt lysere.For første gang på lenge er det registret en betydelig økning i antallet konkurser og tvangsavviklinger her i landet. I april var det 510 konkurser og tvangsavviklinger, mot 338 i april i fjor, en økning på 50,9 prosent. Hittil i år er det registrert 1 881 konkurser og tvangsavviklinger, en økning på 11,0 prosent fra samme tidsrom i fjor.

I Nærøy, Vikna og Leka ble det verken registrert konkurser eller tvangsavviklinger i april 2013, ifølge tallene fra Brønnøysundregistrene. For Bindal er konkursen på Bindalsbruket kommet med i oversikten.